Przelew pieniędzy - pomoc. Przelew środków

Transfer bankowy

SWIFT BIC

To 8 literowy (lub 10) kod, przy pomocy którego można zidentyfikować instytucję finansową, kod ten ułatwia realizację przelewów międzynarodowych.

Z uwagi na to iż mogą ulec zmianie kody SWIFT proszę o ich sprawdzenie.

Kody BIC/ABA/Swift dla banków pod adresem:

Wyszukaj kod SWIF/BIC jakiegokolwiek banku na świecie !

 

IBAN

Numer rachunku bankowego musi się składać z 26 cyfr. W Polskim formacie IBAN 28 cyfr.
Numer IBAN uzyskuje się poprzez dodanie do podstawowego numeru rachunku bankowego w danym kraju (w Polsce jest nim NRB) kodu kraju. W polskim sektorze bankowym numer IBAN zawiera 28 znaków i otrzymuje się go poprzez dodanie do numeru NRB kodu kraju PL:

Posiadasz rachunek:                   00111111112222222222222222

W polskim formacie IBAN:     PL00111111112222222222222222

gdzie:

PL - (2 litery) - oznacza kod kraju, w którym prowadzony jest rachunek.
00 - (2 cyfry) - tzw. cyfra kontrolna.SORT CODE - numer rozliczeniowy (KOD BANKU)

SORT CODE, czyli numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku 8 cyfrowy. Patrząc na rachunek 26 cyfrowy który ogólnie wygląda: 00 1111 1111 2222 2222 2222 2222
(cyfry od 3 miejsca do 10 miejsca od początku rachunku).

KOD BANKU - 1111 1111 lub dla iban numer rozliczeniowy banku wygląda tak: PL00111111112222222222222222


ABA/FedWire/Routing number - numer rozliczeniowy (KOD BANKU)

Routing number (ABA lub fedwire) w przypadku banków amerykańskich jest 9-cio cyfrowym numerem rozliczeniowym.

Administrator zaklady-bukmacher.com